Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 21:00 | Sobota 10:00 - 14:00 | Niedziela 12:00 - 18:00 Cena połączenia wg stawek operatora

+48 22 451 00 10

Kuba - rum, cygara, Che Guevara

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 7289/37

Overcast

31°C Overcast

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Kuba - rum, cygara, Che Guevara
Zdjecie: 1 z 28
Mapa
First minute
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 26.05.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 26.05.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
6 dni
26.05.2021 - 02.06.2021
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
6 dni
(26.05 - 02.06.2021)
Zmień
26 maja 2021
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śro 26.05.2021  
Warszawa - Havana
 
śro 02.06.2021  
Havana - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy) First minute
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium VIP

443,68
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
11 998
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

11 998,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Kuba
Opis

HAWANA - PINAR DEL RIO - VINALES - CIENFUEGOS - GUANAYARA - TRYNIDAD - SANTA CLARA
Dzień 1. Warszawa - Hawana. Przylot na lotnisko w Hawanie lub Varadero, transfer do hotelu. Nocleg w hotelu.
Dzień 2. Hawana Ś niadanie. Wcześ nie rano wyjazd z hotelu do Kapitolu (bez zwiedzania), dalej cał odniowe poznawanie wyją tkowej, peł nej kontrastó w kolonialnej czę ś ci miasta, starej Hawany, któ ra wpisana jest na Listę Ś wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj mię dzy innymi Plac Broni (najstarszy plac w mieś cie), Plac Katedralny, Stary Rynek i Plac San Francisco. W programie przewidziana jest ró wnież wizyta w Muzeum Rumu. Dalej zwiedzanie dzielnicy twierdzy El Morro, gó rują cej nad wejś ciem do portu - najwię kszej fortyfikacji hiszpań skiej w Nowym Ś wiecie. Lunch w typowej kubań skiej restauracji (fakultatywnie - ok. 10-15 CUC/os.). Po lunchu dalszy cią g zwiedzania sł ynne Muzeum Ernesta Hemingway'a w San Francisco de Paula, Plac Rewolucji, spacer promenadą nadmorską , zakoń czoną rynkiem rę kodzieł a. Czas wolny z moż liwoś cią dokonania zakupu pamią tek. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 3. Hawana - Pinar del Rio - Viñ ales. Ś niadanie. Wyjazd do miasteczka Pinar del Rí o, gdzie przewidziana jest kró tka wycieczka ze zwiedzaniem fabryki cygar. W czasie przejazdu na lunch do typowej kubań skiej restauracji bę dzie moż na podziwiać pię kne krajobrazy Doliny Viñ ales, historycznej krainy uprawy tytoniu, któ ra został a wpisana na Listę Ś wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Po lunchu (fakultatywnie - ok. 10-15 CUC/os.) wizyta w indiań skiej jaskini z rejsem statkiem po rzece podziemnej. Nastę pnie przejazd do sł ynnego gigantycznego malowidł a Mural de la Prehistoria, wykonanego w latach 60-tych na zlecenie Fidela Castro, a takż e chwila na zrobienie zdję ć na punkcie widokowym "Mirador Los Jasminez". Powró t do Hawany, kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 4. Cienfuegos - Topes de Collantes. Ś niadanie. Wyjazd do Cienfuegos. Po drodze zwiedzanie Parku Narodowego Montemar w Cienaga de Zapata. Wycieczkę rozpoczyna wizyta na farmie krokodyli, po zwiedzeniu któ rej szybką ł odzią przepł ywa się przez jezioro "Laguna Skarbó w" do repliki wioski indiań skiej Guama. Po lunchu przejaż dż ka do Cienfuegos wpisanego na listę UNESCO, okreś lanego mianem "Perł y Poł udnia". Miasto został o zał oż one przez Francuzó w na począ tku XIX wieku nad przepię kną zatoką. W planie spacer po najciekawszych miejscach miasteczka, w tym m. in. Teatr Tomasa Terry i Park Jose Marti. W dalszej czę ś ci dnia transfer do Topes de Collantes, Parku Narodowego poł oż onego 800 m.n.p.m., w ł ań cuchu gó rskim Escombray, gdzie ukrywali się powstań cy Che Guevary. Kolacja i nocleg.
Dzień 5. Topes de Collantes (Guanayara) - Trynidad. Ś niadanie. Wyjazd samochodami terenowymi z napę dem 6x6 do Parku Narodowego Guanayara, gdzie zaplanowany jest spacer w gó rę strumienia do wodospadu "El Rocio", gdzie bę dzie czas wolny na pł ywanie. W dalszej czę ś ci dnia przejazd do Trynidadu. Miasto był o jedną z pierwszych siedmiu osad, zał oż onych przez Diego Valazqueza na począ tku XVI wieku. Trynidad jest jednym z najlepiej zachowanych na ś wiecie miasteczek kolonialnych i znajduje się na liś cie UNESCO. Przewidziany jest spacer po miasteczku wś ró d brukowanych uliczek, Plaza Mayor i koś ció ł Ś wię tej Tró jcy, a na koń cu wizyta w Muzeum "La Canchà nchara", gdzie skosztować bę dzie moż na sł ynnego drinka z rumu, miodu i limonki. Zakwaterowanie w hotelu przy plaż y w okolicy Trynidadu. Kolacja i nocleg.
Dzień 6. Trynidad - Santa Clara. Ś niadanie. Wyjazd w stronę miasteczka Sancti Spiritu. Po drodze przystanek w punkcie widokowym Valle de Los Ingenios na zrobienie pamią tkowych zdję ć. Zwiedzanie Sancti Spiritu, gdzie godne uwagi jest Muzeum Sztuki Kolonialnej i wiejski rynek, gdzie bę dzie moż na zrobić zakupy. Przejazd do Santa Clary - kolebki rewolucji kubań skiej. Obiad w restauracji, po któ rym rozpocznie się zwiedzanie miasteczka z gł ó wnym punktem programu Muzeum i Mauzoleum Che Guevary. Kolacja i nocleg.
Dzień 7. Santa Clara - Hawana - Warszawa. Po ś niadaniu transfer na lotnisko w Hawanie i wylot do Warszawy lub transfer do Varadero i dalszy wypoczynek dla osó b, któ re wybiorą opcję z przedł uż eniem pobytu w Varadero.
Dzień 8 (15). Warszawa. Lą dowanie na lotnisku w Warszawie.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia
 • przelot Polska - Hawana- Polska z przesiadkami
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • na trasie zakwaterowanie w hotelach 3* z klimatyzacją
 • wyż ywienie - ś niadania i obiadokolacje w formie bufetu
 • zwiedzanie zgodnie z programem
 • obsł ugę lokalnego przewodnika i polskiego pilota

 

Cena nie zawiera
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • zniż ka dla 3. osoby na dostawce
 • koszty karty turysty i poś rednictwa wizowego organizator
 • koszty lunchy (ok. 10-15 CUC/os. za posił ek) -  fakultatywnie, pł atne na miejscu pilotowi
 • napoje do posił kó w
 • koszty fakultatywnej wycieczki i wstę pu do kabaretu Tropicana w Hawanie - ok. 80-90  CUC/os. - pł atne na miejscu pilotowi
 • zwyczajowe napiwki - ok. 40 CUC/os. - pł atne na miejscu pilotowi
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

w ję z. polskim

Informacje wizowe

Obywatele polscy udają cy się na Kubę w celach turystycznych muszą posiadać tzw. "Kartę turysty". Moż na ją otrzymać Ambasadzie Kuby w Warszawie lub za poś rednictwem Ecco w cenie  104 PLN/os. (22 EUR/os.) + 100 PLN/os. za poś rednictwo. Wymagane jest przesł anie na co najmniej 10 dni przed wylotem scanu strony paszportu ze zdję ciem (waż ny min. 3 mies. od daty wyjazdu z Kuby)  na adres: wizy@eccoholiday.com  oraz uiszczenie w rezerwacji opł aty za kartę turysty i poś rednictwo. 

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wyjazdem w wybranym kierunku.

Zdjęcia lokalizacji (1)

Hawana Kuba

Prognozowana pogoda w Santa Clara

11.05.2021 (wtorek)
Sunny
33° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 43 %
Wiatr: 15 km/h
12.05.2021 (środa)
Sunny
33° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 42 %
Wiatr: 18 km/h
13.05.2021 (czwartek)
Sunny
32° C Sunny
Fog
22° C Fog
Wilgotność 50 %
Wiatr: 17 km/h
14.05.2021 (piątek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 49 %
Wiatr: 15 km/h
15.05.2021 (sobota)
Moderate or heavy rain shower
32° C Moderate or heavy rain s...
Clear
23° C Clear
Wilgotność 54 %
Wiatr: 10 km/h
16.05.2021 (niedziela)
Partly Cloudy
31° C Partly Cloudy
Partly Cloudy
22° C Partly Cloudy
Wilgotność 57 %
Wiatr: 12 km/h
17.05.2021 (poniedziałek)
Partly Cloudy
31° C Partly Cloudy
Cloudy
23° C Cloudy
Wilgotność 60 %
Wiatr: 10 km/h
18.05.2021 (wtorek)
Partly Cloudy
31° C Partly Cloudy
Clear
23° C Clear
Wilgotność 58 %
Wiatr: 13 km/h
19.05.2021 (środa)
Partly Cloudy
30° C Partly Cloudy
Cloudy
22° C Cloudy
Wilgotność 69 %
Wiatr: 12 km/h
20.05.2021 (czwartek)
Patchy rain nearby
30° C Patchy rain nearby
Mist
22° C Mist
Wilgotność 63 %
Wiatr: 13 km/h
21.05.2021 (piątek)
Patchy rain nearby
30° C Patchy rain nearby
Fog
22° C Fog
Wilgotność 60 %
Wiatr: 12 km/h
22.05.2021 (sobota)
Sunny
30° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 62 %
Wiatr: 14 km/h
23.05.2021 (niedziela)
Sunny
30° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 64 %
Wiatr: 13 km/h
24.05.2021 (poniedziałek)
Sunny
31° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 62 %
Wiatr: 15 km/h
25.05.2021 (wtorek)
Sunny
31° C Sunny
Fog
22° C Fog
Wilgotność 58 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień wylotu
26.05.2021 (środa)
Overcast
31° C Overcast
Light rain shower
23° C Light rain shower
Wilgotność 57 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 2
27.05.2021 (czwartek)
Partly Cloudy
32° C Partly Cloudy
Patchy rain nearby
23° C Patchy rain nearby
Wilgotność 56 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 3
28.05.2021 (piątek)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Mist
23° C Mist
Wilgotność 63 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 4
29.05.2021 (sobota)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 68 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 5
30.05.2021 (niedziela)
Light rain shower
31° C Light rain shower
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 61 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 6
31.05.2021 (poniedziałek)
Light rain shower
32° C Light rain shower
Mist
23° C Mist
Wilgotność 62 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień powrotu
01.06.2021 (wtorek)
Patchy rain nearby
31° C Patchy rain nearby
Mist
23° C Mist
Wilgotność 63 %
Wiatr: 13 km/h
02.06.2021 (środa)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 70 %
Wiatr: 11 km/h
03.06.2021 (czwartek)
Moderate or heavy rain shower
30° C Moderate or heavy rain s...
Partly Cloudy
23° C Partly Cloudy
Wilgotność 70 %
Wiatr: 12 km/h
04.06.2021 (piątek)
Light rain shower
31° C Light rain shower
Fog
23° C Fog
Wilgotność 68 %
Wiatr: 11 km/h
05.06.2021 (sobota)
Moderate or heavy rain shower
31° C Moderate or heavy rain s...
Mist
23° C Mist
Wilgotność 68 %
Wiatr: 10 km/h
06.06.2021 (niedziela)
Sunny
31° C Sunny
Fog
23° C Fog
Wilgotność 59 %
Wiatr: 14 km/h
07.06.2021 (poniedziałek)
Sunny
33° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 56 %
Wiatr: 14 km/h
08.06.2021 (wtorek)
Partly Cloudy
31° C Partly Cloudy
Overcast
23° C Overcast
Wilgotność 66 %
Wiatr: 11 km/h
09.06.2021 (środa)
Light rain shower
31° C Light rain shower
Mist
23° C Mist
Wilgotność 66 %
Wiatr: 11 km/h
10.06.2021 (czwartek)
Sunny
32° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 63 %
Wiatr: 10 km/h
11.06.2021 (piątek)
Thundery outbreaks in nearby
32° C Thundery outbreaks in ne...
Fog
22° C Fog
Wilgotność 60 %
Wiatr: 11 km/h
12.06.2021 (sobota)
Moderate or heavy rain shower
31° C Moderate or heavy rain s...
Patchy rain nearby
23° C Patchy rain nearby
Wilgotność 67 %
Wiatr: 9 km/h
13.06.2021 (niedziela)
Patchy rain nearby
31° C Patchy rain nearby
Fog
22° C Fog
Wilgotność 64 %
Wiatr: 8 km/h
14.06.2021 (poniedziałek)
Sunny
33° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 58 %
Wiatr: 6 km/h
15.06.2021 (wtorek)
Light rain shower
32° C Light rain shower
Mist
23° C Mist
Wilgotność 59 %
Wiatr: 10 km/h
16.06.2021 (środa)
Sunny
32° C Sunny
Mist
23° C Mist
Wilgotność 60 %
Wiatr: 14 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku Hawana

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
26 27 28 30 31 32 32 32 31 30 28 27
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
26 °
27 °
28 °
30 °
31 °
32 °
32 °
32 °
31 °
30 °
28 °
27 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
17 17 18 19 21 23 23 23 23 22 19 18
Temperatura w nocy (°C)
17 °
17 °
18 °
19 °
21 °
23 °
23 °
23 °
23 °
22 °
19 °
18 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 28
 • 25
 • 28
 • 26
 • 25
 • 21
 • 23
 • 23
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 28
 • 25
 • 28
 • 26
 • 25
 • 21
 • 23
 • 23
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
Średnie
opady (mm)
 • 27
 • 24
 • 18
 • 15
 • 53
 • 85
 • 52
 • 77
 • 54
 • 39
 • 12
 • 25
Średnieopady (mm)
 • 27
 • 24
 • 18
 • 15
 • 53
 • 85
 • 52
 • 77
 • 54
 • 39
 • 12
 • 25
Ilość dni
deszczowych
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
Ilość dnideszczowych
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
powered by fostertravel.pl
0